Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o lovstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 4/06), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po prethodno pribavljenom mišljenju kantonalnih ministarstava nadležnih za poslove lovstva, je donio PRAVILNIK O VREMENU LOVA LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENE DIVLJAČI I POPIS VRSTA PTICA I SISARA KOJE SE SMATRAJU KORISNIM ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Pravilnikom se propisuje vrijeme lova - lovostajem zaštićene divljači i utvrñuje spisak vrsta ptica i sisavaca koji se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo. 

Kompletan pravilnik i kalendar lova možete naći na web stranici Federalno ministarstv poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ili na OVOM LINKU.

 

 Dokumenti:

  • Pravilnik o vremenu lova lovostajem i popis sisara i ptica koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo (Službene novine Federacije BiH br. 5/08)  PREUZMI DOKUMENT
  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vremenu lova lovostajem zaštićene divljači i popisa vrsta ptica i sisara koje se smatraju korisnim za poljoprivredu i šumarstvo (Službene novine Federacije BiH br. 88/17) PREUZMI DOKUMENT

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).