Drage kolege kinolozi u nastavku objavljujemo dopis LKS-a

sa smjernicama za kinološke sudije i kinološke referente.

PREDMET: Uputstva kinološkim referentima i kinološkim sudijama

 

Poštovani,

U skladu sa praksama i pravilnicima, a na osnovu ranijih iskustava steknutnih u saradnji sa BKS-om, LKS obavještava kinološke sudije, kinološke referente i predsjednike lovačkih društava o sljedećem, a u cilju poboljšanja saradnje i stanja lovne kinologije.

PRIJAVA LEGLA

Da bi se psi parili potrebno je da su pozitivno ocijenjeni na smotri ili izložbi i nemaju zabranu parenja! Također mužjak treba da ima 18 mjeseci starosti, dok ženka mora biti stara minimalno 15 mjeseci. Za upis u A leglo psi trebaju da su ocijenjeni minimalno sa ocnemom 4 ili 5.

Ukoliko je neki od pasa stariji od 9 godina potrebno je dostaviti pisanu izjavu kinološkog sudije da taj pas može da se pari.

Prijava legla treba da sadrži sljedeće dokumente kako bi bila uzeta u razmatranje

 1. Propratni akt (šaljemo u prilogu) MOŽETE SKINUTI OVDJE
 2. Prijava legla sa memorandumom BKS-a u potpunosti popunjena, ovjerena od strane potpisana od vođe uzgoja i vlasnika keruše sa pečatom LD-a čijeg je član vlasnik keruše (šaljemo u prilogu) MOŽETE SKINUTI OVDJE
 3. Potvrda o parenju sa memorandumom BKS-a potpisana od vlasnika oba psa (keruše i kera) i ovjerena pečatom LD-a čijeg je član vlasnik mužjaka (šaljemo u prilogu) MOŽETE SKINUTI OVDJE
 4. Na mjestima predviđenim za to upisati PUNE adrese vlasnika i mužjaka i ženke
 5. Original rodovnici oba psa sa evidentiranim vlasništvom (po rodovnicima je dozvoljeno samo ručno upisivati promjenu vlasništva i ništa više!)
 6. Kopije rodovnika oba psa
 7. Promjenu vlasništva evidentirati na sljedeći način
 • Ime i prezime novog vlasnika
 • Datum promjene vlasništva
 • Pečat društva novog vlasnika

Ukoliko bilo što od gore navedenih podataka kod promjene vlasništva nedostaje rizikujete vraćanje prijave i nepotrebno odugovlačenje izrade rodovnika

 1. Ocjenske liste za oba psa (kopije) (Nastale prije parenja)
 2. IUO za oba psa (kopije CERTIFKATA, a ne ocjenskih listi)-nije obavezno

KINOLOŠKE SUDIJE TREBA DA SE POTPISUJU NA SVIM PRIJAVAMA IDENTIČNO KAO NA IZJAVI KOJU SU POSLALI BKS-U!

Također apelujemo na kinološke referente da prilikom slanja originalnih rodovnika provjere da li je po istim nešto pisano/prepravljano, ukoliko jeste potrebno je da uz prijavu uplate 20 KM na račun BKS-a  za izradu prepisa rodovnika. Na rodovniku je dozvoljeno ispisivati samo ime i prezime novog vlasnika uz obavezan datum kupovine psa i pečat društva.

Ocjenske liste drugih saveza (Lovački savez Herceg Bosne i Lovački savez RS-a) se ne priznaju, osim ako su urađene ranije, dok je odgajivač/prvi vlasnik bio član tih saveza.

Naši članovi ne mogu ostvarivati svoja prava i neće im biti priznate ocjenske liste sa smotri organizovanih u drugim kinološkim savezima (Kinološki savez HB i Kinološki savez RS-a).

Prijavu legla potrebno je izvršiti 3 mjeseca nakon okota inače će se pristupiti izradi B rodovnika (Idealno poslati u roku mjesec dana od okota).

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).