OSNOVNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU LEGLA

1. POTVRDA O PARENJU

(Možete je skinuti klikom OVDJE)

Popunjava se prilikom parenja mužjaka i ženke i ovjerava je lovačko društvo kojeg je član vlasnik mužjaka. Obavezno upisati pune adrese vlasnika pasa! Oba vlasnika moraju se potpisati na potvrdu.

 

2. PRIJAVA LEGLA

(Možete je skinuti klikom OVDJE)

Popunjava se nakon koćenja. Popuniti u cjelosti, čitko. Ukoliko ste u mogućnosti istu možete popuniti i na računaru, a verzija za popunjavanje na računaru nalazi se OVDJE.

Ovjerava je kinološki referent potpisom i pečatom lovačkog društva kojeg je član vlasnik ženke, a na prijavu se potpisuje i podnosilac prijave- vlasnik ženke.

 

4. RODOVNIK ŽENKE

Ukoliko je prvo leglo potrebno je poslati originalni rodovnik, ukoliko je ženka imala već prijavljeno leglo šalje se kopija obje strane rodovnika.

 

5RODOVNIK MUŽJAKA

Ukoliko je prvo leglo potrebno je poslati originalni rodovnik, ukoliko je mužjak/priplodnjak imao već prijavljeno leglo šalje se kopija obje strane rodovnika.

 

6. OCJENSKE LISTE-ESKTERIJER ZA OBA PSA

Šalju se kopije ocjenskih listi i za ženku i za mužjaka.

 

7. POLOŽEN ISPIT UROĐENIH OSOBINA

Šalju se kopije CERTIFIKATA o položenom IUO i za ženku i za mužjaka.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).