U sklopu redovnih aktivnosti koje su predviđene po Planu rada za 2014. godinu, Lovni kinološki savez je u Ilijašu  dana 28.09.2014. godine organizovao Prvu Specijalizovanu izložbu  lovnih pasa.

Izložbu su pozdravnim riječima otvorili predsjednik Lovnog kinološkog saveza u FBiH Muhidin Handžić i predsjednik SLOuBiH Salem Alihodžić,  gdje su izrazili zadovoljstvo dobrim odzivom lovaca i nagovijestili da će u narednom periodu LKS u svom planu rada nastojati da uvrsti ovaj vid  manifestacije svake godine u cilju promocije lovne kinologije.

Ocjenu pasa u dva ringa su vršile kinološke sudije Emir Hasanbegović i Alija Nukica. Na kinološku manifestaciju se odazvala većina od prijavljenih 75 pasa čija je ocjena prošla u najboljem redu, gdje na rad sudija nije bilo primjedbi.

   

Na izložbi je bilo zastupljeno 11 pasmina,  dok su u 8 pasmina kandidature i titule ostvarili sljedeći psi:

 • Bosanski oštrodlaki gonič-Barak; pas Brko BHR 21698 CAC i BOB razred zrelih vlasništvo Dževad Džambo.
 • Istarski kratkodlaki gonič; pas Bandit BHR 10924 vlasništvo Manjin Dilberović JCAC i BOB razred mladih, pas Borko BHR 20656 vlasništvo Tarika Mašića CAC razred Inter media, pas Žigi BHR 10598 vlasništvo Manjina Dilberovića CAC razred zreli. Među ženkama Čana BHR 20592 JCAC  vlasništvo Halida Bukve.
 • Istarski oštrodlaki gonič; mužjaci pas Bili BHR 20418 RCAC razred zreli  vlasništvo Amira Hatičića, pas Bily BHR 20619 CAC i BOB razred zrelih vlasništvo Mirsad Smailbegović .
 • Srpski  gonič; pas Avax BHR JCAC vlasništvo Nihada Ćurana, pas Cani BHR 21156 RCAC razred zrelih vlasništvo Mesuda Halilovića, pas Lari BHR 24756 CAC razred zreli vlasništvo Izeta  Kadrića.

 

Među ženkama; Alka BHR 324005 CAC i BOB razred zreli vlasništvo Nihada Čurana, ženka Lida BHR 21370 RCAC razred zrelih vlasništvo Amira Galijaševića.

 • Srpski trobojni gonič; pas Lion BHR 21134 CAC razred zrelih vlasništvo Senada Mamiševića, Dax Mining BHR 314401 CAC i BOB razred šampiona.

Među ženkama Biza BHR 21701 JCAC vlasništvo Mirsada Kvakića, ženka Bera BHR 21346 CAC razred zrelih vlasništvo Perice Tice.

 • Crnogorski planinski gonič;  ženka Daca BHR 20072 BOB razred mladih vlasništvo Jasmina Ljuce.
 • Posavski  gonič; mužjak  Lion – Boki BHR 22918 JCAC i BOB vlasništvo Akifa Bešlije.
 • Alpski brak jazavičar; mužjak Astor BHR 20528 BOB razred zrelih vlasništvo Dejana Batinića.

U revijalnom dijelu izložbe, kako je predviđeno po programu, sudije su izvršile izbor i proglašenje pobjednika:

 • Za najljepšeg psa specijalke BIS izabran je Srpski trobojni gonič Dax Mining BHR 314401 vlasništvo Edina Hadžalića, drugo mjesto je osvojio Bosanski oštrodlaki gonič Brko – Bari BHR 21698 vlasništvo Džambe Dževada i treće mjesto istarski kratkodlaki gonič Bandit BHR 10924 vlasništvo Manjina Dilberovića.
 • U razredu mladih  za JBIS;  prvo mjesto je zauzeo posavski gonič Lion – Boki BHR 22918 vlasništvo Akifa Bešlije, drugo mjesto istarski kratkodlaki gonič Bandit BHR 10924 vlasništvo Manjina Dilberovića, treće mjesto Srpski trobojni gonič Dax Mining BHR 314401 vlasništvo Edina Hadžalića.
 • Za najljepši par izabran je par Srpskih trobojnih goniča Dax Mining BHR 314401 vlasnika Edina Hadžalića i Alka BHR 320335 vlasnika Adnana Kaljuna, drugo mjesto Istarski kratkodlaki goniči Bandit i Bela vlasništvo Manjina Dilberovića a treće mjesto su osvojili Srpski goniči  Alka i Avax vlasništvo Nihada Ćurana.
 • Za najljepšu grupu izabrani su Istarski kratkodlaki goniči Bandit, Bela i Žigi vlasništvo Manjina Dilberovića.

U revijanom dijelu pobjednicima su dodjeljeni prigodni pehari kao i nagrade koje je obezbijedila firma TEL TRADE d.o.o.  iz Tešnja. Ovim je i izložba  završena u 13:00h.

Za održavanje Specijalizovane izložbe lovnih pasa najveći doprinos kao pokrovitelj je dao Savez lovačkih organizacija u BiH, dok za organizaciju sve pohvale idu kinološkim sudijama Emiru Hasanbegoviću i Aliji Nukici, zatim sekretarima ringa Admiru Alihodžiću i Eldaru Agiću, kao i članovima organizacionog odbora  Muhidinu Handžiću,  Zaimu Čauševiću i Alenu Gurdi.

Stručna služba SLOuBiH

 

U skladu sa odlukama Skupštine, u organizaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH,  Bosanskog kinološkog saveza i Lovnog kinološkog Saveza u FBiH održana je edukacija za kinološke sudije, vođe uzgoja i kinološke referente.

 

Početkom juna tačnije 6,7 i 8 održani su seminari i ispiti za kinloške sudije u prostorijama SLOuBiH . Predavač na seminaru je bio generalni sekretar BKS-a Refet Hadžić.

Dana 06.06.2014. godine obavljen je seminar za kinološke pripravnike i kinološke sudije koji su dopunjavali pojedine FCI grupe, kao i za kinološke sudije koje će polagati za ispit u radu goniča i ispit na krvnom tragu.

Na drugi dan edukacije 07.06.2014.godine,  Lovni Kinološki Savez u Federaciji BiH pozvao je sve kinološke referente iz 57 lovačkih organizacija članica, na koji se odazvalo 30 referenata, koje je u uvodnoj riječi pozdravio  predsjednik SLOuBiH Salem Alihodžić i predsjednik LKSuFBiH Muhidin Handžić, koji su poželjeli uspješan rad i izrazili zadovoljstvo na dobrom odzivu referenata obzirom da je ovo bila prva edukacija od 1995.godine.

 Učesnici seminara će dobiti zvanje asistenata vođa uzgoja za što će im biti uručeni certifikati. Asistenti vođa uzgoja pored regionalnih vođa uzgoja će imati ovlasti u svojim lovačkim organizacijama da vrše poslove vezane prije svega za vođenje evidencije pasa, pregled legala, prijavljivanje legala kao i organizovanje kinoloških manifestacija,  za što će biti odgovorni kako lovačkoj organizaciji tako i regionalnim vođama uzgoja. 


 

U mjesecu septembru organizovat će se seminar za kinološke referente koji nisu prisustvovali seminaru 07.06.2014.godine  kako bi i oni dobili zvanje asistenata vođa uzgoja bez kojeg neće moći obavljati poslove pregleda legala i njihovog prijavljivanja.

Predsjednik Handžić Muhidin je između ostalog obavijestio da će lovačke organizacija preko Lovnog kinološkog saveza moći nabaviti čipove i čitače , kako bi vlasnici pasa što povoljnije izvršili obilježavanje pasa, budući da u skladu sa Pravilnikom Kinološkog saveza u BiH  pas ukoliko nije trajno obilježen ne može pristupiti ispitu urođenih osobina koji je kao obaveza propisan u Zakonu o lovstvu.

Dana 08.06.2014.godine ispitu je pristupilo 20 kinoloških sudija, od čega je za lovne pasmine njih 15, gdje su svi uspješno položili ispit.

Ovim je u skladu sa planom aktivnosti za 2014.godinu  uspješno završena prva edukacija kinološkog kadra.

Poziv na Edukaciju pripravnika, kinoloških sudija, kinoloških referenata i vođa uzgoja

Poštovani, u skladu sa Skupštinskim odlukama, planom rada LKSuFBIH organizuje  seminar  za vođe uzgoja, pripravnike, kinološke sudije i kinološke referente u cilju unapređenja lovne kinologije.

Održavanje stručne obuke  će se vršiti u organizaciji  Saveza lovačkih organizacija u BiH, Bosanskog kinološkog saveza i Lovnog kinološkog saveza u FBiH.  

Edukacija će se održati 6,7 i 8 juna 2014. godine u prostorijama Saveza lovačkih organizacija u BiH ul. Petrakijina br.24.  

Program edukacije je sljedeći:

 • 06.06.2014.godine u 09.30 h, Seminar za pripravnike i kinološke sudije;
 • 07.06.2014.godine u 09.30 h, Seminar za kinološke referente (asistenenta vođe uzgoja), vođe uzgoja, pripravnike i kinološke sudije;
 • 08.06.2014.godine u 09.30h,  Polaganje za pripravnike i kinološke sudije.

Polaznici seminara (pripravnici i kinološke sudije) obavezni su u pisanom  obliku, putem svoje organizacije, izvršiti prijavu, dostavljajući svoje puno ime i prezime, dokaz o članstvu  BKS  uz uplatu  taxe od 60,00KM  za pohađanja  seminara.

Članovi, koji ispunjavaju uslove za pristupanju ispitu za zvanje Saveznog kinološkog sudije u exterijeru, radu, moći će pristupiti  polaganju ispita u nedelju  8. juna 2014. Ispit će se održati i za sudije koji imaju uslove da polažu za dopune grupe, nove FCI grupe ili rad pasa.

Kandidati za polaganje ispita za kinološkog sudiju u radu ili exterijeru obavezni su u pisanom  obliku, lično ili putem svoje organizacije, kluba , izvršiti prijavu ispita, dostavljajući svoje puno ime i prezime, dokaz o članstvu u BKS, pripravničke staževe uz uplatu taxe od 200,00KM  za prvi ispit , odnosno 100,00KM ako su već kinološke sudije.

Uplate u navedenim iznosima za pripravnike i kinološke sudije vršiti na račun Bosanskog kinološkog saveza UniCredit Bank konto: 3389002205986232.

Vođe uzgoja i kinološki referenti (asistenti vođa uzgoja) lovačkih organizacija koji će na seminaru prisustvovati 07.06.2014.godine ne podliježu obavezi uplate edukacije. Troškove dolaska kinoloških referenata (asistenenta vođe uzgoja) i vođa uzgoja ukoliko to  želi snosi lovačka organizacija.

Kinološki referent (asistent vođe uzgoja) prije svega može biti kinološki sudija, zatim pripravnik kinološki sudija (sa obavezom da položi sudijski ispit u roku dvije godine), kao i lica sa najmanje završenom  srednjom stručnom spremom.

Prijavu kinoloških referenata lovačke organizacije treba da  dostave  najkasnije do 30.05.2014.godine na adresu Saveza lovačkih organizacija UBiH ul.Petrakijina br.24, putem mail-a na Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ili na fax.033/442-019.

Za sva eventualana pitanja molimo da nas kontaktirate.

Predsjednik LKSuFBiH

Muhidin Handžić

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).