Predviđenim planskim aktivnostima LKSuFBiH, dana 25.08.2018. godine u 11.45 sati na Igmanu (lokalitet Veliko polje) održati će se specijalizovana izložba lovnih pasa u sklopu programa druženja lovaca „Igman 2018“ koje organizuje Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini. Pozivamo sve lovce da prijave svoje pse i da svojim prisustvom uveličaju i podrže održavnje ove za lovce važne manifestacije. U skladu sa članom 8. Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH, pravo učešća imaju svi lovački psi koji posjeduju rodovnik KSuBiH ili njegovih članica kao i psi stranih izlagača koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a. U skladu sa članom 9. Pravilnika o kinološkim manifestacijama KSuFBiH, prijave predviđene za određenu kinološku manifestaciju, moraju biti pisane čitko, štampanim slovima, uz priloženu fotokopiju dokaza o porijeklu psa (rodovnik) za pse prijavljene u razred radnih i šampiona potvrde o ispunjavanju uslova za te razrede.

Na dan izložbe vlasnici pasa su dužni po potrebi na uvid pokazati dokaz o izvršenoj vakcinaciji psa. Prijave moraju biti dostavljene na adresu Lovnog kinološkog saveza u FBIH i to bez obaveze za organizacioni odbor izložbe za plaćanje bilo kakvih troškova u vezi sa podnešenom prijavom. Prijave moraju potpisati podnosioci prijave ili njegovi opunomoćenici. Ako prijava nije potpisana, smatra se da prijava nije podnešena.

Dodatne obrazce za prijavu možete dobiti kontaktom na telefon 033/668-209 ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Prijavu sa kopijom rodovnika je potrebno dostaviti na adresu Lovnog kinološkog saveza u FBiH, ulica Petrakijina 24, Sarajevo. Zadnji rok za dostavu prijave je 15.08.2018.godine. Prijava za učešće na izložbi do 15.08.2018. godine je besplatna za sve učesnike. Prijava na takmičenje posle 15.08.2018. godine ili na dan izložbe iznosi 50.00 KM.

Za dodatna pitanja molimo da nas kontaktirate na telefon 033/668-209

 

PREUIZMANJE OBAVJEŠTENJE & PRIJAVNICA 

 

S poštovanjem,

Predsjednik LKSuFBiH Muhidin Handžić

 

Broj: 02-046/17 Sarajevo, 06.07.2018. godina

 

 

Objavljujemo plan kinoloških manifestacija za 2018. godinu kojeg možete pogledati na ovom LINKU.

Lovačke organizacije u skladu sa potpisanim ugovorom su dužne izmiriti svoje obaveze do održavanja manifestacije ili najkasnije do 30.06. 2018. Godine.

Sudije kandidovane na kinološke manifestacije su preuzete sa liste sudija bosanskog kinološkog saveza za 2018. godinu

Troškove kinoloških sudija za prve dvije kinološke manifestacije po lovačkom društvu u skladu sa odlukom upravnog odbora snosi lovni kinološki savez. Troškove ostalih manifestacija snosi lovačka organizacija.

Opširnije...

 

U sklopu redovnih aktivnosti koje LKSuFBiH provodi u cilju unapređenja i promocije lovne kinologije, na sjednici Upravnog odbora LKS-a održanoj 10.07.2015.godine zaključeno je da u saradnji sa BKS-om u jesenjem periodu se organizuje specijalizovana izložba pasa.

Specijalizovana izložba lovnih pasa će se održati u Zenici dana 20.09.2015.godine sa početkom u 09.00 sati na lokalitetu Kamberovića Polje u blizini tržnog centra „Đananović".

U skladu sa članom 8. Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH, pravo učešća imaju svi lovački psi koji posjeduju rodovnik KSuBiH ili njegovih članica kao i psi stranih izlagača koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a.

Opširnije...

O B A V J E Š T E NJ E

 

U skladu sa planskim aktivnostima koje LKSuFBiH  provodi u cilju unapređenja i promocije lovne kinologije, dana 09.09.2017. godine u 10.00 h na Igmanu (lokalitet Veliko polje) održati će se  specijalizovana izložba lovnih pasa u sklopu programa druženja lovaca „Igman 2017“  koje organizuje Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini.  

Pozivamo sve lovce da prijave svoje pse te da svojim prisustvom uveličaju  i podrže održavnje ove za lovce važne manifestacije.

U skladu sa članom 8.  Pravilnika o kinološkim manifestacijam KSuBiH, pravo učešća imaju svi lovački psi koji posjeduju  rodovnik KSuBiH ili njegovih članica kao i  psi stranih izlagača koji posjeduju neki od rodovnika priznatih od FCI-a.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o kinološkim manifestacijama KSuFBiH, prijave predviđene za određenu kinološku manifestaciju, moraju biti pisane čitko, štampanim slovima, uz priloženu fotokopiju dokaza o porijeklu psa (rodovnik) za pse prijavljene u razred radnih i šampiona potvrde o ispunjavanju uslova za te razrede.

Prijave moraju biti dostavljene organizacionom odboru izložbe najkasnije do poslednjeg dana roka za prijavu i to bez obaveze za organizacioni odbor izložbe za plaćanje bilo kakvih troškova u vezi sa podnešenom prijavom. Prijave moraju potpisati podnosioci prijave ili njegovi opunomoćenici. Ako prijava nije potpisana, smatra se da prijava nije podnešena.

   

Izlagači iz BiH

Izlagači iz drugih zemalja

Pojedinične prijave za baraka

besplatno

besplatno

Pojedinačne prijave za jednog psa

besplatno

besplatno

Prijava pasa od strane lovačke organizacije (kotizacija do deset pasa)

besplatno

besplatno

 

 

 

 

Obrazac za prijavu koji Vam dostavljamo u prilogu akta takođe možete preuzeti na ovdje

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da nas kontaktirate na telefon 033/668-209 ili na mail Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

Prijave slati na Lovni kinološki savez u Federaciji Bosne i Hercegovine, Petrakijina br.24, 71000  Sarajevo ili na mail adresu Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Rok za prijavu je 21.08.2017.godine.

 

S poštovanjem,

Predsjednik LKSuFBiH

Muhidin Handžić

 

SEMINARI ZA STRUČNE SLUŽBE I LOVOČUVARE U UNSKO-SANSKOM KANTONU

 

Savez lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, realizujući svoje planske aktivnosti, koje su punu podršku dobile i od Skupštine Saveza, dana 25.04.2015.godine, u Bihaću je održao Seminar za lovačka društva Unsko-sanskog kantona, kome su pored predsjednika i sekretara, bile prisutne i stručne službe i lovočuvari. Obzirom na program i tematiku koja je prezentovana na seminaru, prisustvo i učešće su uzeli i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti Kantona na čelu sa resornim ministrom  Dragan Polimanac, koji su dali punu podršku Savezu u provođenju takve aktivnosti i na kraju su tu aktivnost i visoko ocijenili.

Na seminaru su realizovane teme koje će lovačkim udruženjima pomoći na implementaciji Zakona o lovstvu u postupku dodjele sportsko privrednih lovišta na korištenje i gospodarenje, obzirom da je taj postupak u toku, kako je učesnike na seminaru izvijestio i resorni kantonalni ministar.

O planiranju i zakonskim obavezama koje su uredile i utvrdile izradu i donošenje planova u lovstvu, učesnike je upoznao Žunić Muhamed, Predsjednik kantonalog savjeta. Nakon izlaganja teme o planiranju, Profesor šumarskog fakulteta u Sarajevu, Mersudin Avdibegović je sa učesnicima obradio temu “šume u BiH – staništa većine vrsta divljači”, da bi potom od strane Salema Alihodžića, Predsjednika Saveza, bila prezentirana tema “obaveze stručnih službi (stručna lica i lovočuvari) u postupku planiranja i izradi lovno gospodarskih osnova i godišnjih planova gospodarenja” i na koncu je Kemal Starogorčić, član Stručnog savjeta, obradio temu “bonitiranje lovišta u postupku utvrđivanja kapaciteta lovišta”.


U diskusijama i zaključcima na koncu seminara, zatražen je nastavak edukacija i poslije provođenja javnog poziva za dodjelu lovišta na gospodarenje, kako bi se lovištima gospodarilo što stručnije i kvalitetnije, a u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu i važećim propisima iz oblasti lovstva.

 

Istog dana u Bihaću su održani i uspješno realizovani i ispiti i za lovce pripravnike, poslije kojih je lovačko društvo u Bihaću postalo bogatije za 35 novih članova – lovaca.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).