Savez lovačkih organizacija u saradnji sa Lovnim kinološkim savezom objavljuje dopunjeni Plan kinoloških manifestacija za 2019. godinu.

Plan kinoloških manifestacija sačinjen je na osnovu zahtjeva lovačkih organizacija u skladu sa odlukom UO, a napominjemo da svako društvo koje je izmirilo obaveze prema LKS-u ima pravo na dvije besplatne manifestacije.

U slučaju da na manifestaciji bude manje od 10 pasa plaćanje organizacije snosi lovačko društvo. Kinološke sudije i lovačke organizacije dužni su dostaviti kopije izvještaja sa manifestacije LKS-u zbog obračuna troškova. Originalazn izvještaj sa ocjenskim listama potrebno je dostaviti Bosanskom kinološkom savezu u roku sedam dana od održavanja manifestacije.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).