Objavljujemo plan kinoloških manifestacija za 2018. godinu kojeg možete pogledati na ovom LINKU.

Lovačke organizacije u skladu sa potpisanim ugovorom su dužne izmiriti svoje obaveze do održavanja manifestacije ili najkasnije do 30.06. 2018. Godine.

Sudije kandidovane na kinološke manifestacije su preuzete sa liste sudija bosanskog kinološkog saveza za 2018. godinu

Troškove kinoloških sudija za prve dvije kinološke manifestacije po lovačkom društvu u skladu sa odlukom upravnog odbora snosi lovni kinološki savez. Troškove ostalih manifestacija snosi lovačka organizacija.

Plan kinoloških manifestacija za 2018. godinu.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).