U skladu sa odlukama Skupštine, u organizaciji Saveza lovačkih organizacija u BiH,  Bosanskog kinološkog saveza i Lovnog kinološkog Saveza u FBiH održana je edukacija za kinološke sudije, vođe uzgoja i kinološke referente.

 

Početkom juna tačnije 6,7 i 8 održani su seminari i ispiti za kinloške sudije u prostorijama SLOuBiH . Predavač na seminaru je bio generalni sekretar BKS-a Refet Hadžić.

Dana 06.06.2014. godine obavljen je seminar za kinološke pripravnike i kinološke sudije koji su dopunjavali pojedine FCI grupe, kao i za kinološke sudije koje će polagati za ispit u radu goniča i ispit na krvnom tragu.

Na drugi dan edukacije 07.06.2014.godine,  Lovni Kinološki Savez u Federaciji BiH pozvao je sve kinološke referente iz 57 lovačkih organizacija članica, na koji se odazvalo 30 referenata, koje je u uvodnoj riječi pozdravio  predsjednik SLOuBiH Salem Alihodžić i predsjednik LKSuFBiH Muhidin Handžić, koji su poželjeli uspješan rad i izrazili zadovoljstvo na dobrom odzivu referenata obzirom da je ovo bila prva edukacija od 1995.godine.

 Učesnici seminara će dobiti zvanje asistenata vođa uzgoja za što će im biti uručeni certifikati. Asistenti vođa uzgoja pored regionalnih vođa uzgoja će imati ovlasti u svojim lovačkim organizacijama da vrše poslove vezane prije svega za vođenje evidencije pasa, pregled legala, prijavljivanje legala kao i organizovanje kinoloških manifestacija,  za što će biti odgovorni kako lovačkoj organizaciji tako i regionalnim vođama uzgoja. 


 

U mjesecu septembru organizovat će se seminar za kinološke referente koji nisu prisustvovali seminaru 07.06.2014.godine  kako bi i oni dobili zvanje asistenata vođa uzgoja bez kojeg neće moći obavljati poslove pregleda legala i njihovog prijavljivanja.

Predsjednik Handžić Muhidin je između ostalog obavijestio da će lovačke organizacija preko Lovnog kinološkog saveza moći nabaviti čipove i čitače , kako bi vlasnici pasa što povoljnije izvršili obilježavanje pasa, budući da u skladu sa Pravilnikom Kinološkog saveza u BiH  pas ukoliko nije trajno obilježen ne može pristupiti ispitu urođenih osobina koji je kao obaveza propisan u Zakonu o lovstvu.

Dana 08.06.2014.godine ispitu je pristupilo 20 kinoloških sudija, od čega je za lovne pasmine njih 15, gdje su svi uspješno položili ispit.

Ovim je u skladu sa planom aktivnosti za 2014.godinu  uspješno završena prva edukacija kinološkog kadra.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).