Kolege lovci, na socijalnim mrežama se pojavio snimak u kojem je jedan lovac izrazio negodovanje zbog duplih stranica junskog Lovačkog lista. Ovim putem Vas želimo obavijestiti da se radi o nenamjernoj grešci u nekolicini primjeraka, a ne o cijelom tiražu. Također želimo upoznati javnost da Savez lovačkih organizacija ne snosi nikakvu krivicu u vezi sa ovom greškom, pošto je posao tehničkog uređivanja i štampe Lovačkog lista povjeren drugim kompanijama.

Na kraju želimo napomenuti da ćemo istražiti ko je uzrokovao ovu grešku, kako bi se namirila šteta koja je prouzrokovana lovcima, Lovačkom listu kao glasilu lovaca, ali i SLOuBIH-u.

Svi lovci koji su dobili Lovački list za mjesec jun sa greškom treba da se jave sekretarima svojih društava kako bi  im bili poslati besplatni ispravni primjerci.

Ovim putem još jednom se želimo izviniti na neugodnosti koju su doživjeli pojedini lovci, te napominjemo da se radi o nekolicini primjeraka sa greškom.

 

Dragi lovci, pred nama je još jedna manifestacija poznata kao "Druženje lovaca". Ovim putem želimo da Vas pozovemo na Igman, 24. augusta ove godine, kako bismo skupa proveli nezaboravne trenutke. Na manifestaciji ćemo, osim druženja po kojem su lovci poznati, održati i niz događaja poput sportskih disciplina, takmičenja u streljaštvu za pionire, izbora najboljeg lovačkog jela, najljepše zastave lovačkog društva, ali i specijalizovane izložbe lovačkih pasa.
Ovim putem Vas pozivamo da uveličate ovu manifestaciju, a pozvani su svi lovci, prijatelji lovaca, ljubitelji prirode, kao i svi ljudi dobre volje!

Kompletan program možete pogledati u nastavku.

Kako smo ranije i pisali na našem web portalu, članovi LD "Igman" Ilidža krajem prošle i početkom ove godine uradili su cijeli niz akcija u lovištu. Isto tako su nastavili i prošlog mjeseca kada su izvršili akcije oranja i sijanja, a sve ovo dalo je i rezultate prilikom otvorenja lova na srndaća.

POVEZANI TEKSTOVI

FOTO IZVJEŠTAJ: GAZDOVANJE LOVIŠTEM LD 'IGMAN' ILIDŽA

LD 'IGMAN': RADNA AKCIJA ORANJA SIJANJA I IZNOŠENJA SOLI

Gdin Jasmin Ljuca, predsjednik ovog udruženja sam je ponosan na akcije članova i članica ovog društva, a i sam je učestvovao u njima. Da se rad i ulaganje u lovište isplati pokazalo se prilikom prvih nekoliko izlazaka na srndaća. Naime lovci su primjetili poboljšanje stanja divljači, a nekoliko njih je imalo i mirnu ruku, dobro oko i lovačku sreću.

"Lično ja sam imao priliku da odstrijelim dva srndaća. Također lovci Mujić Tarik, Azur Botulja i Bašalić Husein izvršili su odstrijel srndaća. Ovo je dokaz da se u lovište mora prije svega ulagati i raditi na uzgoju i zaštiti divljači, da bi tek onda došlo do onoga što nazivamo odstrijel odnosno izlučivanje divljači iz lovišta", rekao je Ljuca za Slobih.ba.

 

 

 

Tekst i foto: Amela Bašalić

Članovi sekcije “Hrasnica” Lovačkog društva “Igman” Ilidža su dana 13.06.2019. godine izveli radnu akciju oranja, sijanja i iznošenja soli na lokalitetu Igmana.

Lovci su na ovu akciju čekali oko mjesec dana, jer nevrijeme i kiše nisu dozvoljavali oranje zemlje. Prestanak padavina dopustio je da se vođa akcije Sarajkić Fadil i učesnici Valjevčić Hamdija, Lokvančić Vahid, Ćatović Eldin, Štitkovac Suvad, Ganija Munib i Karić Ibrahim (gost) skupe i prionu na psoao. Ove istinske zaljubljenike prirode i životinja nije mogla zaustaviti ni nesnosna vrućina i temperatura koja je iznosila i preko 35°C. Prateći godišnji plan gospodarenja lovištem, a koji između ostalog predviđa oranje i zasijavanje određenih parcela (žitom, zobi, djetelinom itd.) radi prihrane divljači kako bi ista bila u dobroj kondiciji, uhranjena i zdrava i kao takva lakše prebrodila zimu, uzorano je i zasijano oko 4 duluma zemlje na četiri lokacije.

Zasijane su dvije vreće zobi i dva kilograma djeteline na lokacijama Bukova ravan, Ilina koliba i Hrid (dvije njive). Jednu vreću zobi donirao je član društva Lokvančić Vahid. Lovačko društvo je posebno zahvalno vlasniku zemljišta Bori Šehovcu koji već dugi niz godina ustupa svoje njive na korištenje. Lovci su također ovom prilikom iznijeli i usuli u solila 45 kg soli. Bitno je istaći da su članovi ove sekcije u proteklom period uradili veliki broj akcija u lovištu kao što su iznošenje soli, pravljenje pojila, prehranjivanje divljači, održavanje postojećih i pravljenje novih pojila, solila, hranilišta i visokih zasjeda. Međutim, prilikom ove akcije uočeno je da većina lovno-tehničkih i lovno-uzgojnih objekata treba hitnu popravku i dopunu, čemu će se svakako posvetiti posebna pažnja u narednom periodu.

Prema tragovima na terenu zaključeno je da u ovom dijelu lovišta ima divljih svinja, srneće, zečije, lisičije kao i pernate divljači. Posebnost ovoj akciji dala je jedna srna koja kao da je svojim prisustvom pozdravljala ove aktivnosti u lovištu i pozirala za fotografije koje je napravio Štitkovac Suvad. Također su nekoliko lovaca nedaleko od mjesta gdje je viđena srna čuli zov laneta, ali nisu mogli zaključiti da li se radi o jednom ili više lanadi. Kako god bilo i ovi događaji će se zasigurno prepričavati i dugo pamtiti jer za zaljubljenike lova i prirode nema ništa ljepše od susreta divljači u prirodi.

Jučer je u Travniku održana sjednica Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u SBK. Sastanak je održan u prostorijama LD „Vlašić“ koji su se i ovaj put pokazali kao izvrsni domaćini. Predstavnici lovačkih društava sa prostora SBK, a koji su članice SLOuBiH-a, iznijeli su probleme sa kojima se susreću u radu.

U izlaganjima predstavnika vidljivo je nezadovoljstvo činjenicom da se preko deset godina ništa nije uradilo u vezi sa ustanovljenjem granica lovišta. Ovaj problem dovodi do smanjenja divljači, a lovcima i rukovodstvima lovačkih društava svezane su ruke kada je u pitanju reagovanje u vezi sa potencijalnim krivolovom za kojeg se opravdano sumnja da je u ekspanziji.

SLOuSBK odlučio je da će ponovo pokušati da apelira na predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti kako bi se riješio problem ustanovljavanja granica lovišta u ovom kantonu, posebno jer su dobili obećanja da će u slučaju registracije zajedničkih društava, na područjima općina gdje egzistiraju dva društva,  biti pripremljen teren da se lovišta ograniče po principu jedna opština jedno lovište.

Prisutni delegati su podsjetili i napomenuli da bilo koji drugi princip ustanovljavanja granica lovišta zakonski nije moguć, jer je Ustavni sud takve odluke pobijao i ocijenjivao kao neustavne.

Druga tačka dnevnog reda bila je aktuelna problematika u vezi sa kinologijom. Naim Pičar Pilot pozvao je i kinološke sudije na ovaj sastanak kako bi čuo njihovo mišljenje, a kako je i sam rekao raduje ga da se nakon sastanka izašlo sa jedinstvenim stavom lovaca i struke.

Naime, podržana je inicijativa da se Lovni kinološki savez tretira kao jedini savez sa kojim će sarađivati društva, te da se u dogledno vrijeme isti pokuša direktno povezati sa krovnim  Kinološkim  savezom u BiH, odnosno kako ne bi postojao medijator za usluge između LKS-a i krovnog Kinološkog saveza u BIH što je ranije bio BKS.

Također je objašnjeno da je BKS, preko kojeg je ranije LKS ostvarivao saradnju sa krovnim Kinološkim savezom u BIH otkazao usluge, te da će, privremeno, u narednom periodu kao tehnička ispomoć do prevazilaženja ove situacije, na raspolaganju biti Kinološki savez RS-a.

Više o cijelom sastanku pogledajte u našem videoprilogu.

U proteklom periodu sekcija „Vukanovići-Zlokuće“ iz LD „Srndać“ – Kakanj su radili na izgradnji lovačke vikendice. Lovci ove sekcije su i u prošlosti bili aktivni te izgradili lovački šadrvan pod Marića kosom,te su došli na ideju da izgrade i lovačku vikendicu u lovištu Slagoščići. Naime ova sekcija vrši lov na zeca i divlju svinju na ovom terenu te se javila potreba za ovakvim objektom. 

Glavna i početna faza je završena a to su pokrivanje objekta i izgradnja nadstrešnice a slijedi estetsko uređenje vikendice i postavljanje ograde oko vikendice. Lovci iz sekcije su dobrovoljnim prilozima te trudom i radom ovo postigli, a to pokazuje da se uz sve navedeno te dobru volju i slogu 
može puno toga postići te da ne trebamo čekati pomoć drugih već trebamo uzeti stvari u svoje ruke.

Lov u SBK je na čekanju, a lovci iznalaze načine da se i dalje provodi jedan do glavnih ciljeva lova-druženje kolega lovaca. Dokaz za ovo svakako su i kiseljački lovci koji su odlučili da idu u projekat nabavke opreme za sportsko streljaštvo. 

Lovci iz LD "Zahor" su odlučili relizovat projekat iz oblasti sporta a koji se tiče sportskog streljaštva. Prilika za to se otvorila kada je JP BH Pošta objavilo Javni poziv te su aplicirali na isti. Sredstva su im odobrena, a već protekle sedmice su nabavili dio opreme-vazdušne puške.

"Ovo je dio opreme koju smo nabavili. Radi se o vazdušnim puškama Gamo, kalibra 5.5, a očekujemo i uskoro i ostalu opremu. Na ovaj način ćemo uspjeti organizovati takmičenje, koje će biti povod i za druženje i okupljanje lovaca. Činjenica je da je lov u SBK na čekanju, ali sigurno je da nam druženje niko ne može oduzeti i zabraniti", rekao je Asmer Japaur sekretar LD "Zahor" koji je iskoristio ovu priliku da se zahvali JP BH Pošta i generalnom direktoru Mirsadu Mujiću jer su podržali ovaj projekat.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).