Vrijeme je lova na srndaća ili šumskog princa koji za pojedine lovce predstavlja vrhunac lovne sezone. Dok jedni lovci imaju više uspjeha, drugima se nikako ne da vidjeti ga, kamo li doću u priliku za odstrijel.

Vremenom se izdvojilo nekoliko osnovnih pravila koja se trebaju poštivati prilikom lova na srndaća, a koja su se pokazala kao vrlo bitna.

1. Pazite na miris i zvukove

Čulo vida kod srneće divljači je slabo. Kao i kod čovjeka nadomješteno je izoštrenim drugim čulima. Srneća divljač ima sjajna čula mirisa i sluha, te je, prema pojedinim istraživanjima, u stanju registrovati najmanji šum. Također jake mirise osjete na kilometarskoj udaljenosti ukoliko joj to dozvoljava konfiguracija terena i vjetar. Korištenje cigareta, hemijskih sredstava, brijanje i kupanje pred lov mogu donijeti kontraefekat. Slično je i sa problemom pravljenja buke. Pojedini lovci prenose iskustva da je srndać znao da pobjegne nakon najmanjih šumova.

2. Treba znati vrijeme u koje se lovi

Lov na srndaća vrši se u ljetnom periodu, ali i unutar tog perioda potrebno je znati kada "izlaziti" u lov. U toku dana teško da ćete imati uspjeha, ali jutarnji period, kao i predvečerje sjajan su period dana za lov na srneću divljač. U jutarnjem periodu divljač izlazi na ispašu, nakon čega se obično zavali i preživa. period poslije toga, do predvečerja, obično ne donosi uspjeh. U predvečerje divljač se ponovo diže, te se i u ovom periodu uspješno lovi srneća divljač.

3. Treba znati gdje se lovi

Upoznajte teren, konfiguraciju terena i običaje divljači. Srneća divljač ima svoje biološke potrebe, da jede, da pije, vrši nuždu, pari se i ove stvari obavlja na istim mjestima. Prije lova na srndaća potrebno je vršiti obilazak terena kako bi se upratilo ponašanje divljači i na koja mjesta rado dolazi da obavlja navedeno. Ovakav pristup sigurno će donijeti određenu prendost lovcu u lovnim aktivnostima prilikom lova na srndaća.

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo usvojili su danas po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Kako je pojasnio ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, koji je i predlagač ovog Zakona, sada su otklonjene barijere i prepreke koje su postojale u ranijem Zakonu, a koje se odnose na ostvarivanje prava građana za nabavljanje, nošenje i držanje oružja i municije.

„Prije svega, građani će sada moći provesti praktičnu obuku. Prema ranijem Zakonu to nisu mogli uraditi, jer niti jedno društvo na području Kantona Sarajevo nije ispunjavalo uslove koji su bili predviđeni tim zakonskim rješenjem. Bez provođenja praktične obuke nije moguće izdati odobrenje za nabavku oružja građanima koji su podnijeli zahtjev i ispunjavaju zakonom propisane uslove“, kazao je ministar Katica.

Prema njegovim riječima, svaki građanin koji posjeduje oružje do sada je morao nakon deset godina dostavljati ljekarsko uvjerenje nadležnoj policijskoj upravi, u suprotnom bi mu oružje bilo oduzeto.

„Građani jednostavno zaborave da je proteklo deset godina i ne dostave ljekarsko uvjerenje, a oružje im se zbog toga oduzme. U izmjenama smo naveli da se građani, prije nego što im se oružje oduzme, obavijeste kako je potrebno da novo ljekarsko uvjerenje dostave nadležnoj policijskoj upravi. Također, preciznije je definiran naziv oružnog lista te sada nosi naziv oružni list za držanje i nošenje oružja čime su otklonjene sve dileme u koju svrhu se oružje posjeduje. Prilikom nabavke municije građani o tome neće više morati obavještavati nadležnu policijsku upravu već će to biti obaveza prodavača oružja na području KS. Na ovaj način smo nastojali otkloniti sve prepreke zbog kojih građani nisu mogli ostvariti svoja prava“, istakao je ministar Katica.

Zakonom je, prema riječima ministra, preciziran i način dobivanja odobrenja za osnivanje civilnog strelišta, a što je od izuzetnog značaja i za proces provođenja praktične obuke u rukovanju oružjem kao jednog od posebnih uvjeta za dobijanje odobrenja za nabavljanje oružja.

„Ovo je bio i osnovni razlog pokretanja izmjena i dopuna Zakona, jer trenutno na području Kantona Sarajevo nije moguće izdati odobrenje za nabavku oružja zato što niko nema dozvolu izdatu od policijske uprave za obavljanje praktične obuke, a kao razlog se navodi da niti jedno strelište nema upotrebnu dozvolu“, rekao je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

U odnosu na raniji, novina u ovom Zakonu je i što će sada fizička lica koja bez opravdanog razloga nose hladno oružje na javnim mjestima, vjerskim okupljanjima, ugostiteljskim objektima, obrazovnim ustanovama i na drugim javnim mjestima biti kažnjena novčanom kaznom od 1.000 do 2.000 KM.

Izvor: Biznisinfo.ba

Drage kolege, u iclju poboljšanja Lovačkog lista i njegovog sadržaja odlučili smo da se obratimo najbitnijim osobama u cijeloj priči, a to su lovci, odnosno naši čitatelji.

Ovi putem Vas molimo da ispunite anketu kako bismo dobili od Vas smjernice na koji način da uređujemo Lovački list i ujedno ga prilagodimo zahtjevima naših lovaca.

Opširnije...

Savez lovačkih organizacija u proteklih pola godine radi aktivno na uređenju zvanične stranice, te smo donijeli pregršt tekstova iz društava, događaja u SLOuBiH-u, kao i edukativnih tekstova.

Živimo u tzv. digitalnom dobu kada je fotografisanje postalo svakodnevnica, a lovci na ovaj način imaju priliku da bilježe svoje trenutke kojih će se zauvijek sjećati, što je svakako pozitivan trend.

Ono što želimo istaknuti je da smo u posljednjih pola godine dobili pregršt divnih fotografija i tekstova, na što smo ponosni, ali u isto vrijeme dio fotografija nismo mogli da objavimo jer nisu u skladu sa etikom.

Najčešći razlog su fotografije divljači urađene neprimjereno, a moramo naglasiti da uz malo truda i malo planiranja možemo da uradimo puno.

ELEMENTI DOBRE LOVAČKE FOTOGRAFIJE

Stoga Vam donosimo niz instrukcija u cilju poboljšanja fotografija, ali i u cilju objave većeg broja fotografija na našoj stranici, ali i u Lovačkom listu.

Za dobru fotografiju potreban nam je fotoaparat, a za potrebe izrade fotografija, objavljivanja istih u Lovačkom listu ili na stranici Slobih.ba sasvim su dovoljni digitalni aparati koje imamo na svojim mobilnim telefonima. Fotografisanje treba da vršimo držeći fotoaparat u vodoravnom položaju. Također nemojte da se plašite stiskanja okidača, ne košta ništa, a što više fotografija napravite lakše ćemo naći one idealne. Najbitniji savjet-neka fotograf čučne prilikom fotografisanja, ne želite da fotke djeluju kao da su fotkane sa visoke čeke.

Za dobru fotografiju potrebna nam je dobra pozadina. Kada već radimo fotografisanje u prirodi neka to bude drveće, poljana, rijeka, potok, šumski put  ili neka kombinacija navedenog.  Neprimjereno je da su u pozadini vidi neprirodan element poput automobila, agregata ili neke treće tehničke stvari.

Ukoliko fotografiju niste uradili u šumi, a želite je napraviti kod kuće, dovoljno je da odete u vrt, na travnjak i nađete lijepu pozadinu.

Također uz malo granja moguće je napraviti lijepu podlogu za divljač na kojoj će biti položena, bez obzira da li se fotografišete u prirodi ili kod kuće.

Prilikom fotografisanja divljač polažemo na desni bok. Krv treba da zakamufliramo, a na umu da imamo da divljači odajemo počast.

Oružje kojim je izvršen odstrijel ne naslanja se na usta divljači. Fotografije, ukoliko su grupne, trebalo bi da prikazuju lovce sa njihovom kompletnom opremom. Divljač treba da se nalazi ispred na barem tri metra.

Dakle, za dobru fotografiju potrebno je  

 • Fotoaparat
 • Pozadina
 • Podloga
 • Vodoravno fotografisanje
 • Ukusno odjeveni lovci
 • Divljač položena na desni bok
 • Što manje krvi

POSLJEDNJI ZALOGAJ

Osim toga, stari običaj je odavanje počasti divljači. Sada ćemo spomenuti samo osnove, a u nekom od slijedećih tekstova ćemo se potruditi da detaljnije pišemo o tome. Nakon što se divljač odstrijeli, vođa lova (lovođa, grupovođa) otkida grančicu crnogoričnog drveta (u slučaju da nema poslužit će i bjelogorično) u umoči je u krv divljači, potom je predaje lovcu kojeg je poslužila lovačka sreća kako bi je zataknuo za šešir.

Drugu grančicu otkine i stavi je divljači u usta kao posljednji zalogaj. Također na ranu se stavlja treća grančica u cilju kamufliranja rane.

Posljednji zalogaj daje se krupnim vrstama divljači: jeleni, muflon, divokoza, srndać,bez obzira na spol

Posljednji zalogaj ne daje se medvjedu, vuku, risu i divljoj svinji, kao niti jednoj vrsti sitne divljači!

Također u lovu na pernatu divljač i to tetrijeba i lještarku običaj je divljači dati posljednji zalogaj.

REDANJE DIVLJAČI

U velikim lovovima sa velikim brojem odstrijela treba obratiti pažnju na redanje divljači. Ako se lovi i sitna i krupna divljač redamo je u redove od desnog prema lijevom krilu na slijedeći način

 • jeleni po trofejnoj vriednosti
 • Košute
 • Divlje svinje po težini
 • Srndaći
 • Srne
 • Zečevi
 • Fazani
 • Šljuke
 • Jarebice
 • Preprelice
 • Predatori

Svako deseto grlo/kljun treba da je malo izvučeno radi lakšeg brojanja. Iza redova tzv. „štreka“ lijepo je naložiti lovačke vatre. Također u ovakvim situacijama vođa lova treba da stoji naprijed, lovci sa desne strane, a lovci iz pogona sa psima sa lijeve strane.

NAJČEŠĆE GREŠKE KOD FOTOGRAFIJA

 • Tehničke stvari
 • Držanje divljači da visi
 • Čupanje divljači za uši
 • Jahanje divljači
 • Konzerve piva
 • Cigarete
 • Naslanjanje stvari na divljač
 • Nepravilno postavljena divljač

Nakon što je nedavno medvjed upao u vogošćansko naselje Tihovići i usmrtio ovcu, te uznemirio lokalno stanovništvo članovi LD „Lane“ iz Vogošće su poduzeli niz aktivnosti sa ciljem zaštite stanovnika Tihovića. U širem rejonu naselja postavili su znake upozorenja na pojavu medvjeda, a organizovali su i lovačke patrole. Osim toga, sutra će u 17h organizovati hajku na medvjeda sa ciljem da medvjeda udalje od naselja Tihovići piše RTV Vogošća.

Pošto se radi o zaštićenoj vrsti, i odstrijel je u FBiH zabranjen, lovci će hajkanjem, a u cilju zaštite stanovništva, pokušati da udalje medvjeda od naseljenih mjesta.

Lovovođa LD „Lane“ Nusret Kulo pretpostavlja da medvjed ulazi u Tihoviće zbog nedostatka hrane. Također, upozorava stanovništvo da u blizini kuća ne ostavljaju otpad, posebno životinjski jer to privlači medvjede.

Iz LD „Lane“ apeluju na građane da se ne kreću šumom u ranim jutarnjim ili večernjim satima, da ne šetaju sami i u tišini jer postoji realna opasnost da se susretnu sa medvjedom.

Izvor: rtvvogosca.ba

Jučer je u Ključu održana sjednica Savjeta lovačkih društava Unsko-sanskog kantona. Sjednici su prisustvovali predstavnici sedam udruženja, te predstavnici Unsko-sanskih šuma, a na dnevnom redu su se našle aktuelne teme iz oblasti lova, tačnije kinologije, te razmatranje nastalih šteta od divljači, kao i nastup na manifestaciji "Druženje lovaca Igman 2019".

Kako nam je javljeno SLOUSK dao je jednoglasnu podršku SLOuBiH u nastojanju pronalaska riješenja u vezi sa lovnom kinologijom.Također dogovoreno je da se još jednom uputi zahtjev kantonalnom i federalnom ministarstvu poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva u vezi sa ukidanjem uzgojnog područja za medvjeda, te o prebacivanju ingerencija na kantone, radi izrade planova gazdovanja.

Na kraju je podržan i zajednički nastup na predstojećoj manifestaciji "Druženje lovaca Igman 2019.".

 

Kolege lovci, na socijalnim mrežama se pojavio snimak u kojem je jedan lovac izrazio negodovanje zbog duplih stranica junskog Lovačkog lista. Ovim putem Vas želimo obavijestiti da se radi o nenamjernoj grešci u nekolicini primjeraka, a ne o cijelom tiražu. Također želimo upoznati javnost da Savez lovačkih organizacija ne snosi nikakvu krivicu u vezi sa ovom greškom, pošto je posao tehničkog uređivanja i štampe Lovačkog lista povjeren drugim kompanijama.

Na kraju želimo napomenuti da ćemo istražiti ko je uzrokovao ovu grešku, kako bi se namirila šteta koja je prouzrokovana lovcima, Lovačkom listu kao glasilu lovaca, ali i SLOuBIH-u.

Svi lovci koji su dobili Lovački list za mjesec jun sa greškom treba da se jave sekretarima svojih društava kako bi  im bili poslati besplatni ispravni primjerci.

Ovim putem još jednom se želimo izviniti na neugodnosti koju su doživjeli pojedini lovci, te napominjemo da se radi o nekolicini primjeraka sa greškom.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).