Predstavnici EUFOR-a posjetili su Savez lovačkih organizacija.

Ispred EUFOR-ovog LOT-a za područje Sarajeva posjetili su nas natporučnik Tomaš Zelenčik i viši vodnik Miroslav Papranec. Ovom prilikom obavili su razgovor sa predsjednikom SLOuBiH-a Muhamedom Hodžićem, prikom čega im je on iznio najveće probleme s kojima se sureće SLOuBiH.

Predstavnici EUFOR-a ovom prilikom su pokazali interesovanje za lovstvo, a primarno su se zanimali za sigurnost lovaca kada su u pitanju neeksplodirana ubojita sredstva, odnosno mine, koje se nalaze u šumama BiH.

Ovom prilikom predsjednik Muhamed Hodžić i sekretar Alen Gurda dogovorili su sa natporučnikom Zelenčikom i vodnikom Papranecom da za potrebe lovaca spreme materijale koji će lovcima ukazati na opasnosti koje vrebaju od zaostalih mina.

 

Više čitajte u decembarskom broju Lovačkog lista...

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).