Savez lovačkih organizacija BiH upriličio je edukativno predavanje

za rukovodstva lovačkih društava s područja Unsko sanskog kantona. Predavanje je održano u proteklu subotu u prostorijama Lovačkog društva „Sana“. Edukaciji su prisustvovali predsjednici, sekretari i lovovođe, a razgovaralo se o više aktuelnim tema koje su važne za današnje stanje lovstva na ovim prostorima. O ovim temama govorili su eminentni stručnjaci iz ove oblasti, mahom univerzitetski profesori: predsjednik Saveza lovačkih organizacija BiH, Muhamed Hodžić, zatim Dalibor Ballian, Zejnil Berilo i Velid Halilović. Jedna od tema bilo je i planiranje i gazdovanje lovištima. Također, na ovome zanimljivom skupu predavalo se i o lovnoj etici i ponašanju lovaca unutar lovišta, razvijanju svijesti o zaštiti prirode i zaštićenih prirodnih vrsta, metodologiji provođenja prebrojavanja divljači i izrai godišnjih planova gospodarenja. Također, jedna od tema bila je neusklađenost različitih zakonskih propisa i nadležnosti što u praktičnom i svakodnevnom lovu često stvara velike probleme. Gosti predavači su, nakon okončanih predavanja, proveli dan sa sanskim lovcima u lovu koji je organiziran jučer, te su se uvjerili u dobru organizaciju Lovačkog društva „Sana“ koje važi za jedno od najboljih i najorganizovanijih u Bosni i Hercegovini.

 

Izvor: RTV Sana

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).