Iako je za 21. sjednicu Vlade SBK bilo najavljeno da će se razmatrati pitanje formiranja granica lovišta u SBK

do toga nije došlo. Identično kao i na sjednici koja je održana u julu ove godine, ministri iz stranaka sa hrvatskim predznakom bili su protiv rješavanja ovog, za lovce i lovačka društva krucijalnog, pitanja.

Tako će lovačka društva i lovci u SBK i dalje biti taoci politike, jer na prostoru ovog kantona nisu ustanovljena lovišta. Samim time lovačka društva ne mogu da dobiju lovišta na korištenje, čime se članovia onemogućava bilo kakva aktivnost u lovištu.

Treba spomenuti da u posljednjem periodu stočari, poljoprivrednici, vozači i druga fizička i pravna lica trpe štete nastale od divljači, a nisu zanemarive ni cifre koje govore o stradavanjima divljači od strane krivolovaca i predatora.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).