Vlada SBK sutra će u 9 održati 21. redovnu sjednicu Vlade. Premijer Tahir Lendo zakazao je

sjednicu sa 28. tačaka dnevnog reda, a četvrta tačka dnevnog reda je Prijedlog odluke o utvrđivanju lovnih područja u Srednjobosanskom kantonu, a koju je iniciralo  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Također treba spomenuti i činjenicu da je premijer Lendo odlučio u narednim danima primiti članove Upravnog odbora SLOuBiH-a sa područja SBK Ibrahima Agića i Naima Pičara Pilota. Također sa njima će u pratnji biti i član Upravnog odbora SLOuSBK Enes Ibrak. Savez lovačkih organizacija u BiH i Savez lovačkih organizacija u SBK i u proteklom periodu je poslao nekoliko urgencija prema zakonodavnim tijelima SBK u nadi da će se ovaj problem koji mori lovce ovog Kantona riješiti.

Ostaje zaključak da je prvi korak u rješenju problema usvajanje prijedloga odluke o utvrđivanju lovnih područja u SBK, nakon čega Skupština SBK treba potvrditi istu ovu odluku, nakon čega bi se moglo pristupiti dodjeli lovišta na korištenje lovačkim društvima.

Na kraju treba istaknuti da je u posljednje vrijeme na prostoru SBK došlo do mnogih slučajeva za koje se smatra da su u direktnoj relaciji sa nedodjeljivanjem lovišta lovačkim društvima u SBK, od saobraćajnih nezgoda, preko uništavanja usjeva, šteta na stoci, pa sve do krivolova koji se očigledno dešava u šumama SBK. Prema nezvaničnim informacijama štete koje su nastale anarhičnim stanjem u lovištima SBK iznose više stotina hiljada KM samo u posljednjih godinu dana. 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).