U skladu sa godišnjim planom Savez lovačkih organizacija planira u slijedećem periodu održati cijeli niz predavanja za rukovodstva lovačkih društava članica SLOuBiH-a.

Prvo takvo predavanje planirano je za članice USK-a, a održat će se u Sanskom Mostu, 26/10/2019. godine sa početkom u 9:00 u lovačkom domu LD "Sana".

Predavači na ovom skupu bit će: predsjednik SLOuBiH Muhamed Hodžić, glavni i odgovorni urednik Lovačkog lista prof. dr. Dalibor Ballian, mr. Berilo Zejnil i  prof. dr. Velid Halilović.

Teme o kojima će govoriti, kao i zvanični poziv na ovu edukaciju možete vidjeti u nastavku.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).