Kolege, iza nas je vikend u kojem je dio lovačkih društava organizovao otvorenje lova na sitnu divljač. Ovom prilikom donosimo Vam savjete o onome što je sastavni dio lova-oružjem.

Općepoznato je da se u toku lova i prilikom korištenja oružja trebamo pridržavati nekoliko pravila. Prije svega, jedno od najpoznatijih pravila, jeste ono koje glasi "Oružje uvijek tretirajte kao da je napunjeno".

Kao što vam je poznato veliki broj nezgoda dešava se upravo u slučajevima kada je "puška prazna". Osim toga, drugo pravilo koje se navodi među korisnicima oružja jeste "Ne nišani u ono u što ne planirate gađati".

Osim nišanjenja "na prazno" treba spomenuti i čest slučaj "mlataranja" oružjem, gdje lovci na zbornim mjestima imaju običaj da nemarno klate puške čije cijevi nesvjesno i nenamjerno upere prema svojim kolegama, a što svakako nije poželjno ni sa stanovišta etike, ni sa stanovišta bezbijednosti u lovu.

Također trebamo spomenuti i pravilo "Ne držite bez potrebe prst na okidaču!", odnosno prst na okidač stavljamo neposredno prije pucnja. Ipak prije samog pucnja potrebno je da proučimo okolinu i odredimo putanju zrna. Svako zrno mora da negdje padne i da se zaustavi,  te je neophodno izvršiti akciju pucanja samo kada smo svjesni da će zrno da se zaustavi bezbjedno u slučaju promašaja.

Nemali je broj ranjavanja nastao upravo zbog ovakvih grešaka gdje lovci izvrše gađanje bez da se prethodno ne uvjere gdje će zrno da završi.

Na kraju treba spomenuti, a u vezi sa naprijed napisanim, da se gađanje vrši tek u situaciji kada se ispred našeg nišana pronađe divljač. Dakle strogo je zabranjeno pucati "napamet" na šušanj ili pomjeranje silueta, jer se lahko može desiti da ovakav način pucanja dovede do ranjavanja kolega lovce ili izletnika u šumi.

Savez lovačkih organizacija želi Vam dobar pogled i sretno otvorenje sezone, te apeluje na sve da usvoje preporuke koje se tiču poboljšanja bezbijednosti lovaca u lovištu!

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).