Jučer je u prostorijama OŠ "Kiseljak 1" održano polaganje za preko 20 kandidata. 

Polaganje je organizovano za kandidate lovačkih društava LD "Zahor" Bilalovac-Kiseljak i LD "Tetrijeb Gunjani" Kreševo.

Komisija za polaganje ispita bila je u sastavu: Alen Gurda, Mujkić Dalija, Kemo Kadrić i Akif Helja.

Treba spomenuti da su svi kandidati položili lovački ispit, a članovi komisije su pohvalili organizaciju i znanje kandidata-prirpavnika.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).