Lovačko društvo „Tetrijeb“ Olovo proteklog vikenda je obilježilo 95. godišnjicu postojanja i rada.

Na dugu tradiciju organizovanog lovstva na području općine Olovo koje se veže za daleku 1924. godinu kada je prvi put registrovano LD „Olovo“ podsjetili su tokom svečane Skupštine sadašnji i bivši predsjednici Izet Smajić, Rašid Mulić i Semiz Imširović. U bezmalo stoljeće dugoj istoriji društvo je osim pomenutog naziva „Olovo“ nosilo ime „Smolin“, i „Palež“, do poslijeranog naziva „Tetrijeb“ koje i danas nosi. Ono što je cijelo vrijeme postojanja posebno krasilo društvo je bogatatstvo lovišta koje se od 350 do 1300 m nadmorske visine prostire na čak 330 km2 pokrivenih šumom. Kao stanište brojnih vrsta divljači, od mrkog medvjeda, vuka, lisice, zeca, srneće divljači, divljih svinja, kune, vidre do tetrijeba gluhana po kome društvo nosi ime, olovsko lovno područje pravi je raj za lovce.
LD „Tetrijeb“ Olovo danas broji oko 400 članova raspoređenih u 14 lovačkih sekcija. Najzaslužnijim pojedinicima, sekcijama, kao i kolektivima uručena su priznanja i zahvalnice za doprinosu u radu LD i afirmaciji lovačke etike i lovstva uopće.
Najbrojnije, a nećemo pogriješiti ako kažemo, i najaktivnije olovsko udruženje uspješno hita svom velikom jubileju 100. Godišnjici piše Radio Olovo.

Sjednici je prisustvovao i predsjednik Saveza lovačkih organizacija Muhamed Hodžić, koji je olovskim lovcima čestitao jubilej i zaželio sretan i uspješan nastavak rada udruženja.

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).