Lovačko društvo "Zvijezda" iz Vareša u proteklom je periodu organizovalo lov za počasne članove ovog udruženja. Ovu priliku iskoristili su kako bi uručili priznanja novim počasnim članovima. Ordene i priznanja uručio je predsjednik Saveza lovačkih organizacija u BiH, Muhamed Hodžić.

Lovu za počasne članove prisustvovali su i načelnik općine Zdravko Marošević, predsjednik i sekretar kantonalnog savjeta lovačkih organizacija ZDK Dajić Senad i Čauš Jasmin, te mnogi dragi prijatelji iz naše i okolnih općina.

Lovačka sreća ovog puta bila je na strani Sulejmana Bešića, počasnog člana LD "Zvijezda" Vareš.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

  

Adresa: Petrakijina 24, 71000 Sarajevo

Telefon / Fax: +387 33 668 209

Žiro račun: 161 00000 1445 0004

E-mail: slobihredakcija@gmail.com

SAVEZ LOVAČKIH ORGANIZACIJA U BOSNI I HERCEGOVINIH

Savez djeluje i radi u kontinuitetu od 1925. godine do danas. Savez lovačkih organizacija djeluje  s ciljem da lovačkim organizacijama obezbjedi i omogući da zajednički i lakše ostvaruju svoja prava i interese na nivou države kao i izvan granica učlanjivanjem u evropske asocijacije. 
Savez je član Međunarodnog savjeta za uzgoj, zaštitu i lov (CIC) i  i Federacija lovačkih asocijacija evropske unije (FACE).